تاريخ هاي مهم

آخرين مهلت ارسال مقالات :

10 آذرماه 1393

اعلام نتايج داوري مقالات :

30آذرماه 1393

ارائه مقالات و كارگاه هاي آموزشي :

10 و 11 دي ماه 1393

بازديد هاي صحرايي : (برگزاري بازديد هاي صحرايي مشروط به حد نصاب رسيدن تعداد افراد براي هر مسير مي باشد)

12 دي ماه 1393

 

۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
همايش ملي رسوب شناسي ايران - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
Powered by DorsaPortal