مسيرهاي بازديد:

مسير شماره 1:  بازديد از رسوبات بادي و پلايايي منطقه ورزنه (شرق اصفهان)

مسير شماه 2: بازديد از توالي هاي ترياس بالايي – ژوراسيك شمال شرق اصفهان

مسير شماره 3: بازديد از رسوبات آواري و شيميايي غار كلهرود- (شمال اصفهان)

 

۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
همايش ملي رسوب شناسي ايران - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
Powered by DorsaPortal