چگونگي ثبت نام و ارسال مقاله به دبيرخانه همايش

جهت ثبت نام و ارسال مقاله به دبيرخانه همايش توجه به نكات ذيل ضروري است:

1- جهت ثبت نام، فرم ثبت نام همايش را با دقت تكميل نماييد.

2- متن مقالات به صورت فشرده در حداقل 4 و حداكثر 6 صفحه تدوين گردد.

3- فايل مقاله خود را با توجه به فرمت مقالات همايش كه در سايت قرار گرفته است به صورت word 2007 و PDF تدوين نماييد.

4- مقاله خود را به صورت دو فايل مجزا (WORD و PDF) با نام خود (نام فايل ها، نام خانوادگي نويسنده اصلي مقاله باشد) بر روي سايت بارگذاري نموده و يا به آدرس geo@khuisf.ac.ir ارسال فرماييد.

5- واريز مبلغ 1000000 ريال (30 درصد تخفيف براي اعضاي انجمن رسوب شناسي ايران يا دانشجويان) به حساب 0104308681006 بانك صادرات شعبه خوراسگان به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان و تكميل فرم ثبت نام همايش و ارسال آن به پست الكترونيكي geo@khuisf.ac.ir .

6- پرداخت هزينه ي ثبت نام همايش همزمان با ارسال مقالات ضروري است.

7- وجه دريافتي بابت هزينه هاي بازديد صحرايي و كارگاه هاي آموزشي نمي باشد.

8- در صورت به حد نصاب رسيدن تعداد افراد جهت بازديد صحرايي، هزينه ثبت نام در زمان برگزاري همايش دريافت مي گردد.

۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
همايش ملي رسوب شناسي ايران - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
Powered by DorsaPortal